Contact

E-mail

info@beverwedstrijd.nl

Meld uw school aan voor de wedstrijd


Registreer nu

Team

Eljakim Schrijvers, wedstrijdleider

Wie zijn wij

De Nederlandse Informatica Olympiade organiseert meerdere wedstrijden voor scholieren. We hebben hiervoor uiteraard enkele persoonsgegevens van de deelnemende scholieren nodig (formeel heet dit “een gerechtvaardigd belang”). Hieronder beschrijven we welke gegevens we gebruiken, met welk doel en hoe we daarmee omgaan. De Stichting Informatica Olympiade is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en is te bereiken op info@beverwedstrijd.nl.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom

Deelnemers aan de eerste ronde worden worden door de docent aangemeld. De volgende gegevens worden gevraagd: Naam, Geslacht, Klas, Leerjaar.

We vragen de naam om op het certificaat af te drukken. We vragen het geslacht omdat we willen zorgdragen dat alle opgaves ‘gender neutraal’ zijn, en dus voor iedereen even moeilijk. Het geslacht hoeft niet verplicht ingevuld te worden. De klas vragen we om het voor de docent makkelijker te maken de certificaten uit te delen. De klas is niet verplicht. Het leerjaar vragen we omdat we voor elk leerjaar een andere set opgaven hebben. Zonder leerjaar kun je niet meedoen.

De deelnemers die door zijn naar de derde ronde worden benaderd via de docent. We vragen dan ook de geboortedatum om deze op het certificaat af te kunnen drukken. Als de geboortedatum niet bekend is kun je wel mee doen, maar wordt deze dus niet afgedrukt.

Het is toegestaan om onder pseudoniemen deel te nemen aan de eerste ronde. Vanzelfsprekend kan er in dat geval geen goed certificaat afgedrukt worden. Je kunt alleen aan de tweede ronde deelnemen onder je eigen naam.

Met wie delen wij gegevens

Onze online wedstrijdomgeving wordt gehost door een IT-bedrijf dat NEN7510:2017 en ISO27001:2013 gecertificeerd is, waar de beveiliging goed geregeld is, en waarmee we ook een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

We maken foto’s tijdens finale van de beverwedstrijd. Deze foto’s worden door ons niet gepubliceerd, maar kunnen door individuele deelnemers achteraf worden opgevraagd. De individuele foto's worden na drie maanden vernietigd. Bij het maken van de groepsfoto heb je keuze om wel of niet op de foto te gaan. Deze foto wordt voor altijd bewaard.

Worden je gegevens weer gewist?

We bewaren de gegevens van de Beverwedstrijd maximaal acht maanden. Na deze termijn verwijderen we alle adres en contactgegevens van de deelnemers. We bewaren nog wel welke antwoorden er gegeven zijn op basis van school, leerjaar en geslacht, dit met het ook op geanonimiseerd statistische doeleinden.

Je kunt op elk moment opvragen welke gegevens wij over jou bewaard hebben. Als je jouw gegevens gewist wilt hebben, of wilt laten wijzigen, dan kan dat op elk moment. (Tijdens het wedstrijdjaar betekent dat wel dat je niet meer aan de wedstrijd kunt deelnemen.) Neem hiervoor contact op met info@beverwedstrijd.nl . Wij zullen de gegevens binnen een maand aanpassen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.